Baggrunden for SmerteSkolen.dk

Det hele startede i Lejre Kommune, hvor to ergoterapeuter i træningsenheden oplevede, at fibromyalgipatienter (www.fibromyalgi.dk) ofte faldt tidligt fra i forløbene pga. uforudsigeligt funktionsniveau, følelsen af utilstrækkelighed og knappe ressourcer.

Den ene af disse to ergoterapeuter var mig – Gitte Hansen, der i dag står bag SmerteSkolen.dk
Jeg var med hele vejen, da der i Lejre Kommune blev udviklet og implementeret et rent ergoterapeutisk tilbud til fibromyalgipatienter på Bøgebakkens træningscenter.
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ønskede at forstærke indsatsen overfor kronisk syge, og støttede projektet med 840.000 kroner. Med økonomisk støtte fra Ergoterapeutforeningens Praksispulje fik vi analyseret resultaterne, og de viste sig meget positive. Sundhedsminister Astrid Krag kom på besøg efter at have læst slutrapporten, som blev sendt til ministeriet – og som prikken over i’et, vandt projektet en af Ergoterapeutforeningens innovationspriser i 2011.

Projektet i Lejre har givet en stor portion praktisk erfaring, hvor vi har behandlet og hjulpet mere end 60 patienter med fibromyalgi. I dag driver jeg SmerteSkolen.dk som en ergoterapeutisk privatpraksis, der tilbyder behandlingsforløb til smertepatienter – ikke bare i én kommune, men i hele landet.

Læs rapporten “Ergoterapi set fra en ny vinkel”

Læs udtalelser fra nogle af patienterne.

Ergoterapeut Gitte Hansen, stod bag et lignende projekt i Lejre Kommune, der vandt både sundhedsministerens opmærksomhed og Ergoterapeuternes Innovationspris