David Butler og G. Lorimer Moseley: Explain Pain

All pain is real, and for many people it is a debilitating part of everyday life. In a world where 1 in 5 of us experience ongoing pain and where there is increasing evidence for the failure of synthetic drugs, take heart: help is at hand. It is now known that understanding more about why things hurt can actually help treat pain Recent advances in fields such as neurophysiology, brain imaging, immunology, psychology and cellular biology have provided an explanatory platform from which to explore pain. In everyday language accompanied by quirky illustrations, Explain Pain Second Edition discusses how pain responses are produced by the brain, how responses to injury from the autonomic motor and immune systems in your body contribute to pain, and why pain can persist after tissues have had plenty of time to heal.

Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital

Parker Instituttet er førende indenfor forskning i fibromyalgi, og fokus er på sikker diagnosticering, tværfaglige behandlingsmetoder og smertesignaler til hjernen. Her finder du også fakta om, hvem der rammes af sygdommen, årsager, symptomer, diagnosekriterier og behandling.

Clarence Crafoord: Udviklende fortrolighed

Den udviklende fortrolighed, som har givet denne bog navn, bør ifølge den svenske psykiater og psykoanalytiker Clarence Crafoord være det helt centrale indhold i enhver form for psykiatrisk pleje. Det har det lang fra altid været. Med den foreliggende bog henvender Crafoord sig primært til psykiatriens græsrødder, til sygeplejersker, sygeplejere, ergoterapeuter m.fl., med andre ord til dem, der dagligt tilbringer længst tid sammen med de mest syge patienter. Det er den enkelte plejeprsons relation til den psykiatriske patient, hans eller hendes “kontaktperson-funktion” i denne relation og dermed i det terapeutiske miljø, bogen beskæftiger sig med. Formålet med at tilbyde patienten en sådan fast relation, såvel inden for som uden for institutionen, er at skabe en følelsesmæssig basis for videre vækst og behandling. En basis, som i langt flere tilfælde end hidtil antaget kan medføre, at videre psykodynamisk bearbejdelse bliver mulig. Hvordan man opnår den nødvendige fortrolighed, hvilke personlige grænser der må respekteres, hvilke menneskelige og faglige forudsætninger der er nødvendige, behandler bogen indgående og med brug af talrige illustrative eksempler.

K. C. Petersen, ergoterapeut

Kirsten C. Petersen er ergoterapeut og specialist i genoptræning af hænder. Kirsten laver skinner til mennesker med ledproblemer og ledsmerter, der skyldes fx leddegigt. Kirsten sælger desuden mindre hjælpemidler, der gør det nemmere at udføre hverdagens gøremål, når man har svage hænder eller hænder, der gør ondt.