Mit navn er Gitte Hansen

Jeg er ergoterapeut og står bag SmerteSkolen.dk

Jeg interesserer mig for mit fag og for forskning i adfærd, roller og handlemønstre.

Det er baggrunden for, hvorfor jeg i dag arbejder med det jeg gør.

Jeg har bygget en lang række kurser ovenpå min ergoterapeutuddannelse, og samler nu trådene i mit arbejde med SmerteSkolen.dk

Nyder at have specialiseret mig, så jeg kan varetage et dybdegående arbejde med en særlig udsat patientgruppe.

Min vision er at få udbredt SmerteSkolen.dk til hele landet, så smertepatienter i hver en by kan få adgang til dette behandlingsforløb.

UDDANNELSE
1996-1999       Ergoterapeut

KURSER
2015                  Mindsk smerterne – Placeboforskning
2014                  Kræftrehabilitering Dallund
2012                  Mindfulness trin 1
2010                  Explain pain
2009                  Viden om smerte
2003                  Mellem misbrug og psykisk lidelse
2003                  Voldsforebyggelse og konflikthåndtering
2003                  Kontaktperson-funktionen
2000                  Kognitiv terapi

PRAKTISK ERFARING
1999-2007        Psykiatrisk ergoterapeut i sygehus- og socialpsykiatrien
2007-2016        Trænende ergoterapeut i en kommunal genoptræningsafdeling
2016-                 Privatpraktiserende ergoterapeut

fagligt godt klædt på til at behandle smertepatienterne
Ergoterapeut Gitte Hansen er fagligt godt klædt på til at behandle smertepatienterne, og har desuden en god indlevelsesevne og forståelse for patienternes situation, ved selv at have haft smertesygdommen fibromyalgi inde på livet.