Baggrunden for SmerteSkolen.dk

Det hele startede i Lejre Kommune, hvor to ergoterapeuter i træningsenheden oplevede, at patienter med fibromyalgi ofte faldt fra tidligt, på grund af uforudsigeligt funktionsniveau, lav energi og problemer med at overkomme et længere forløb.

Den ene af disse to ergoterapeuter var mig – Gitte Hansen, der i dag står bag SmerteSkolen.dk

Min kollega og jeg udviklede og implementerede et rent ergoterapeutisk undervisningstilbud til fibromyalgipatienter på det kommunale genoptræningscenter.
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ønskede at forstærke indsatsen overfor kronisk syge, og støttede projektet med 840.000 kroner. Med økonomisk støtte fra Ergoterapeutforeningens Praksispulje fik vi analyseret resultaterne, og de viste sig meget positive. Daværende sundhedsminister Astrid Krag kom på besøg efter at have læst slutrapporten, som blev sendt til ministeriet. I 2011 vandt projektet en af Ergoterapeutforeningens innovationspriser.

Projektet i Lejre har givet en stor portion praktisk erfaring, hvor vi har behandlet og hjulpet mere end 60 patienter med fibromyalgi.

Jeg er nu indehaver af SmerteSkolen.dk som giver sit bud på hvordan vi kan ændre den måde vi ser smerterehabilitering på i Danmark.

 

Læs rapporten “Ergoterapi set fra en ny vinkel”

Læs udtalelser fra nogle af patienterne.

Ergoterapeut Gitte Hansen, stod bag et lignende projekt i Lejre Kommune, der vandt både sundhedsministerens opmærksomhed og Ergoterapeuternes Innovationspris